KLUBBEN

Sogn og Fjordane
 
 

 

 

 

 

 

 

Vedtekter Reiseklubben

Retningslinjer som ligger til grunn for klubben:

- Klubben er drevet på privat basis og har ingen knyttning til Equinor utover at dei fleste er eller har vert ansatt / kollegaer i firmaet.
- Klubben har ingen økonomisk knytting til Equinor , Neptunklubben S&Fj sin konto eller  middler kan ikkje benyttast ved betalingsformiddling.
- Den enkelte reisande er sjølv økonomisk ansvarlig for egne forpliktelser
 overfor aktuell reisearrangør.
- Klubben står for planlegging og koordinering/påmelding for turene.
- Oppgjør for turene vil i sin helhet bli fakturert den enkelte.
- Reiseklubben Neptun Sogn og Fjordane innestår ikke økonomisk for noen utgifter.
- Turer vil ikkje vere subsidierte.
-Turer arrangert av Reiseklubben Neptun Sogn og Fjordane vil ikkje måtte forholde seg til dei skattemessige begrensinger som nevnt over, og har ingen begrensing på turers varighet.
- Regler for den som kan delta på arrangement vil ikkje ha de begrensinger som gjelder i Neptun Sogn og Fjordane.
- Alle må sikre seg at de har gyldig reiseforsikring, og må sjølve kontakte sitt forsikringsselskap ved behov for hjelp / assistanse,
- Annonsering / presentering av turer vil bli gjort på vår eksisterande Nettside, tydelig merket med Reiseklubben Sogn og Fjordane. 

Send forslag til turer som kan være av interesse for deg og andre medlemmer.

Neptunklubben Sogn og Fjordane vil fortsatt arrangere turer begrenset til 3 dager (2 overnattinger),både inn og utland, iht Equinors retningslinjer for velferdsaktiviteter, hvor det vil bli gitt tilskudd.

Styret, januar 2015