KLUBBEN

Sogn og Fjordane
 

 

Kontonummer Seniorklubben  
Neptun Sogn og Fjordane:


3705 30 80473

Seniorklubben


Neptunklubben Sogn og Fjordane

Generell info om seniorklubben:

Reglane i Statoil krev at det er danna eigne seniorgrupper i dei enkelte klubbane. Desse seniorklubbane skal ha eige styre, og separat økonomi frå hovedklubben. Ein må betale ei årsavgift på 100 kr. for å vere medlem i seniorklubben. Styret vart valgt/utpeika på møte i Florø 6. Februar 2016. Tilskot frå Statoil vert kvart år rekna ut etter antal betalande medlemmer pr. 1/1. Ved årsskiftet 2016/2017 er det 32 medlemmer.

Samarbeidet mellom hovedklubben og seniorklubben er det aller beste, og det vert nok slik  at seniorklubben i hovedsak " hengjer seg på" turane/arrangementa til hovedklubben.

Aktivitetar i 2017
Årsavgift må være betalt utgang foregåande år for å delta på våre aktiviteter.
Av det vi veit pr. i dag, kjem seniorklubben til å sponse turen til Amsterdam, ein weekendtur til Alexandra i Loen i haust, og ein weekendtur til Bergen på seinhausten.

Ellers ser vi på om vi kan få til ein tur til Værlandet/Bulandet

Helsing Unni og Ola

 

UTVIDING AV STYRET

Vi treng eit tredje medlem i styret.

Er du interessert, eller kjenner du nokon som kan vere interessert?

Ta då kontakt med Unni eller Ola!SENIORKLUBBEN Neptun Sogn og Fjordane arrangement:

Førjulsweekend til Bergen

Seniorklubben ynskjer å tilby deltagelse på den utlagde turen Førjulsweekend til Bergen,
 Pris 1700 kr./person for medlemmer i Seniorklubben

Påmelding skjer på same skjema som for moderklubben,
same tidsfristar gjeld.

PÅMELDING FØRJULSWEEKEND BERGEN

Tur til København

Seniorklubben tilbyr deltakelse på den utlagde turen til København,
pris vert 3000 kr. /person for medlenner i seniorklubben.
Påmelding skjer på same skjema som for moderklubben, same tidsfrist gjeld.

PÅMELDING KØBENHAVN

Tur til Aurlandsdalen

Seniorklubben ynskjer å tilby deltagelse på den utlagde turen til Aurlandsdalen ,
 Pris 1600 kr./person for medlemmer i Seniorklubben

Påmelding skjer på same skjema som for moderklubben,
same tidsfristar gjeld.

PÅMELDING AURLANDSDALEN